Begeleiding/Essentiecoaching

Uitgangspunt
Jij beschikt reeds over alle innerlijke wijsheid, kracht en creativiteit die je nodig hebt om je vervuld te voelen.
Jouw eigen waarheid, waarde en waarden mogen er onvoorwaardelijk zijn.
Als coach/therapeut/gids ben ik open en beschikbaar, als een Ware Vriend: met een open hart en een stille geest.

Ego-versterking
Aan gebrek aan eigen waarde en onzekerheid liggen meestal onheilzame patronen en overlevingsmechanismen ten grondslag.
Als deze worden getransformeerd heb je energie voor wat je echt wilt en kun je deze daar goed voor inzetten.

Ego-overstijging
Zijn we helemaal onderhevig aan de wetmatigheden van de duale wereld? Is, hoe we ons gedragen, wat we voelen en hoe we denken, ingegeven door angst en verlangen?
Of zijn we vrij en realiseren we onszelf als de Liefde en Stilte die we zijn? Waarin we met creativiteit, kracht, moed en vrijgevigheid genieten van van onze levenservaringen en -overgangen.

Als je je onvrij of niet echt vervuld voelt, ga je wellicht op zoek naar: 
Wie ben ik ècht, in essentie, voorbij mijn lichaam, gevoelens, gedachten en gedrag? Wat wil ik echt? Wat is vrijheid?

Dit kan op slag helder worden in een sessie, onomstotelijk en ondenkbaar.


Begeleiding met Imaginatie en Hypnose

De verbeelding is een van de kernfuncties van de psyche. Imaginatie en trance-werk zijn als begeleidingsinstrument vele malen effectiever dan (inzichtgevende) gesprekken of lichaamswerk alléén.
Bij zelfonderzoek en zelfrealisatie stuiten we eerst op wie we niet zijn. Het Enneagram van karakterfixatie maakt dit diepgaand zichtbaar.
Het is mogelijk te ontwaken uit de trance van wie we niet zijn.
De interventies die ik gebruik zijn gebaseerd in de Ericksoniaanse hypnotherapie, NLP, Enneagramstudie, Imaginatie, eventueel gecombineerd met (energetisch) Lichaamswerk.
In het lichaamswerk pas ik (de inzichten van) Oosterse geneeswijzen, Iokai Shiatsu en de Trager Approach toe.
Als TRE facilitator (Tension and Trauma Release exercises) kan ik je leren hoe je diep in het lichaam opgeslagen spanningen kunt loslaten.


De weg eruit is de weg erdoor
Elke gewilde verandering begint met Zijn met wat er is.

Zoals een ui een aantal schillen heeft en in de kern leeg is,
is het bij jou van binnen leeg: stil en vitaal.
Daar ben je thuis, is er vrede,
een autonome basis van gewaarzijn, expressie en actie.