Chronische of levensbedreigende ziekte van jezelf
of van een geliefde

Als bij jou de diagnose eenmaal is gesteld betekent dat voor jezelf en je geliefden een schok.

Je leven, gezondheid en toekomstverwachtingen komen in een ander daglicht te staan.

Dit kan verschillende emoties oproepen en je danig in de war brengen.

Ook kan er in eerste instantie opluchting zijn. Een periode van onzekerheid is voorbij  nu eindelijk de diagnose is gesteld.

 

Praktische zaken

Allerlei vragen komen op, bijvoorbeeld:

Hoe gaat het verder met werk, gezin en relaties?

Hoe bereid ik me zo goed mogelijk voor op medische ingrepen in de vorm van operatie, bestraling of therapie?

Zal ik (veel) pijn krijgen? Welke mogelijkheden zijn er voor herstel?

Wat is echt belangrijk voor me?

Met dit soort vragen beweeg je je al gauw tussen hoop en vrees.

Behalve dat je veel informatie zou kunnen verzamelen over de medische kant,

is het helpvol om naast de medische zorg of behandeling, extra steun en aandacht te ontvangen,

zowel lichamelijk, geestelijk-emotioneel als spiritueel. 

 

Samen op weg, behandelplan

We zullen samen kijken naar wat je nodig hebt en wat mogelijk is.

We werken o.a. met de Verbeeldings-toolkit (meer informatie: Verbeeldingstoolkit).
Imaginatie kan direct helpen bij het emotioneel verwerken van alles wat er speelt rond de ziekte en het veranderende leven.

Het biedt belangrijke hulpmiddelen om een actieve inbreng te hebben in het eigen proces, ten aanzien van de ziekte, pijn, angst voor de dood,
de medische behandeling, het herstel, relaties, gezin, werk en kwaliteit van leven.

Zachte en invoelende lichaamsbehandelingen geven je ontspanning, welbehagen en energie:

ervaringen waarvan je kunt genieten en die diep doorwerken in je wezen.

Dit zal je sterken om gemakkelijker en liefdevol met de signalen van je lichaam om te gaan en om

de emoties die zich kunnen voordoen, toe te laten, te accepteren en te verwerken.

In het gezonde deel in jou, dat je op een nieuwe manier zult herkennen en waarderen,

zul je nieuwe kracht, zelfrespect en vertrouwen vinden en, wellicht, nieuwe belangstelling.  

En als je weet dat je gaat sterven kunnen we samen kijken hoe jij je hierop kunt en wilt voorbereiden.

 

Als ziekte een geliefde treft
In eerste instantie gaat alle aandacht uit naar degene die patiënt is (geworden),

dit kan je partner, je kind, je ouder, zus of broer, vriend of vriendin zijn.

Je betrokkenheid krijgt gedurende het  proces steeds opnieuw vorm.

Hoe blijf je hierin goed voor jezelf zorgen? Hoe ga je om met je onmacht, verdriet, weerstand, eigen behoeften?

Waarin kun je de ander wel en waarin kun je de ander niet bijstaan?

Hoe communiceer je helder en respectvol naar jezelf en de ander?

Het belang van zorg en aandacht voor jouzelf en voelen van eigen kracht is van grote waarde voor alle betrokkenen.