De Ontmoeting

 

Alle mythes gaan over het oerverlangen:

Thuis te komen.

Thuis is waar het Hart is,

de Liefde die je bent.

Je ervan bewust zijn

dat je de weg kwijt bent,

je onvervuld, ontheemd, vervreemd voelt
of ziekte, strijd, verlies ervaart
Opent je om op weg te gaan.


De vis die uit de zee springt

Komt weer terug in
Waar hij altijd thuis is.

Kennis maken

Als je belangstelling hebt kunnen we in een kosteloos telefonisch contact je hulpvraag uitvoerig aan de orde laten komen. Daarna kun je beslissen of je een eerste consult wilt in mijn praktijk. Behalve elkaar ontmoeten zullen we een intake doen en diepgaand ingaan op je vraag en mogelijkheden.  Hieruit komt een voorstel voort om een sessietraject aan te gaan.

Wil je eerst meer lezen? Kijk dan o.a. onder:
over mij
visie
werkvormen
cursusaanbod

 

Transformatie
In het oude Chinees en in het Sanskriet bestaat één woord voor wat wij in het Westen de tweedeling Hart (gevoel) en Geest (denken/mind) noemen: Shen (Chinees) en Atman (Sanskriet).
Hart en Geest, Lichaam en Geest, zijn in wezen Eén: er is geen sprake van afscheiding en conflict, noch van weggaan van huis. Toch is dat niet altijd onze ervaring. We zijn dan 'ziek', uit balans, of hebben psychische klachten.

Wij zijn spirituele wezens die de ervaring van mens zijn mee-maken. Door hoe het denken werkt, geloven we in dualiteit, hebben conflicten en kunnen van alles creëren.
In deze ervaring en uitdaging ontwikkelen we ons: we leren onszelf kennen, worden bewuster en helen.

Op uitzonderlijke ervaringen zijn we niet echt voorbereid. Deze kunnen dermate ingrijpend zijn dat ze ons leven overhoop halen. Ook kunnen (vroegere) trauma's en conflicten voor problemen zorgen.

De erkenning hierbij hulp nodig te hebben en deze te kunnen vragen, getuigt van moed en kracht.

Sessie Een sessie of behandeling is een uitnodiging om te ont-moeten wat er is, te Zijn met wat er is: Meditatie.

Energetisch sluit ik aan bij de eenheid van je lichaam-geest (body-mind) en ontdekken we samen wat geheeld wil worden.
Het gereedschap dat ik toepas bestaat uit:
Iokai Shiatsu®
De Trager Approach®
Imaginatie & Lichaamsgerichte Coaching
ALL Game

Ook begeleid ik meditatiegroepen (max. 6) en het ALL Game (max. 5 deelnemers).

We werken samen aan het vinden, voeden en versterken van jouw Zelfgevoel, zodat je het leven: wat het je geeft en waarmee het jou confronteert, vanuit je Ware gezonde natuur kunt aangaan, kunt loslaten wat niet meer dient en overgave kunt ervaren.

Deelname aan een meditatiegroep geeft je de mogelijkheid om op te laden, te 'resetten' en je perspectief te verbreden.
Je leert dat je overal heen kunt gaan en alles kunt meemaken, terwijl je Thuis blijft.

Zie voor diverse mogelijkheden onder Groepen

Shiva danst midden in het vuur van transformatie:
Daar vindt schepping, realisatie plaats:

verdeeldheid blijkt niet te bestaan
Er is louter Eén zijn.

 Marie-Christine de Kroon
2e Schuytstraat 216
2517 TR Den Haag
T: +31 70 36886380
M: 06 407 06 417
E: meditatieismedicatie@gmail.com