Praktische informatie Individuele sessies en deelname aan Meditatie-begeleiding/Disclaimer

Om (een) individuele behandeling(en) te ontvangen zullen we een Behandelovereenkomst sluiten.
Ik zal u voorleggen om kennis te nemen van en akkoord te gaan met het volgende:

• Ik ben als A-therapeut ingeschreven in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en volg de bijbehorende beroepscode.
Via de aanvullende verzekering vergoeden de meeste ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk mijn shiatsu-sessies, afhankelijk van de polisvoorwaarden.

• In overeenstemming met de WKKGZ ben ik aangesloten bij de Geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG) en bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Heeft u een klacht, gelieve dit mij te laten weten zodat we kunnen proberen er samen uit te komen. Als we er niet uit kunnen komen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (www.iokai-shiatsu.org) of het secretariaat van de Vereniging Trager Approach Nederland (www.trager.nl).

* Ik ben onderhevig aan de AGV en de WGBO en verplicht een dossier bij te houden en bewaren volgens de richtlijnen van deze wetten.

• Tijdens een sessietraject ben ik in principe tussen de afspraken door bereikbaar voor overleg per telefoon of mail. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

• De kosten voor een individuele behandelsessie (± een uur) zijn €90,- (voor coaching inclusief 21% BTW €15,62).

• Uw betaling ontvang ik graag contant na de sessie of, volgens afspraak, op betaalrekening NL45 ASNB0708074162 t.n.v. M-C.S.A. de Kroon

• Als u een afspraak wilt afzeggen, gelieve dat dan minimaal 24 uur tevoren doen.
Bij later afzeggen worden de kosten in principe in rekening gebracht

• Mijn behandeling en begeleiding zijn niet bedoeld als vervanging of aanpassing van het advies van de reguliere (para-)medische en/of psychosociale beroepsbeoefenaar. Ik ga ervan uit dat u bij gezondheidsklachten ook contact opneemt met uw (huis)arts of andere professional in de (psychische) gezondheidszorg

• Mijn behandeling en benadering bevat geen medisch of psychotherapeutisch advies in welke betekenis dan ook en is niet bedoeld als een medische of psychische diagnose of anderszins als een medische of psychische beoordeling van uw ziekte of klacht.

• Mijn behandeling en begeleiding kan ondersteuning en aanvulling bieden naast eventuele reguliere behandelingen en/of aanbevelingen

• Ongeacht voor welke behandeling u kiest, het is van groot belang dat u nauw samenwerkt met een arts of andere professional in de gezondheidszorg, om een goede diagnose te stellen, een behandeling in te stellen en uw proces te bewaken

• Voor deelname aan de cursus Meditatie en Lichaamsbewustzijn/het wekelijks meditatie-uur/het ALL Game gelden Algemene Voorwaarden; Ik zal deze op verzoek aan u voorleggen en u wordt verzocht hiermee accoord te gaan.

• Gelieve geen parfum te gebruiken.


Dank voor uw begrip.