Meditatie

Ongeacht of je actief of passief bent, je bent altijd gewaar, van welke toestand dan ook.

Alles dat zich voordoet is continu in verandering. Je kunt niets vasthouden, al zou je het willen.

Er is een beschikbaarheid voor alles. Deze heeft geen naam en wordt wel

Openheid, Gewaar zijn, Aandacht, God, Stilte, Liefde en Leegte genoemd.

Het is de Bron voor 'Ik Ben' en alles verschijnt dankzij Dìt.

Stilte is beschikbaar voor geluid, het lege doek is beschikbaar voor de film,

Openheid is open voor dat wat er is.

Wat er is, komt en gaat in Dàt.

 

Meditatie
Meditatie is onafhankelijk van hoe de vlag erbij hangt.

Het is Zijn met wat Is.

Het is bewust ZIJN, hier en nu, open en aandachtig, zonder doel, zonder streven.

Doelgericht bezig zijn is daarin inbegrepen!

 

Flow

Het kan heerlijk zijn om helemaal op te gaan in datgene waarmee je bezig bent.

Dit geldt net zo goed voor je bed opmaken als voor het spelen van een muziekstuk.

Er is dan een stroom waarin de dingen als vanzelf lijken te gaan:

je voelt je in je element, één met wat je doet, ruim en gelukkig.

 

Denken en spanning
Echter, het denken, in de vorm van oordelen vellen, commentaar geven, eisen stellen en verwachtingen hebben, roept spanning op.

Deze kan energetisch in het lichaam vastzitten en zwaar aanvoelen.

Deze spanning of identificatie is het afgescheiden zijn van je gevoeligheid en niet-weten en verdooft je oorspronkelijke heldere en vitale aanwezigheid.

Bewustwording van ongezonde gewoontes en emotionele reacties (stress, verkramping, je terugtrekken) kan jou openen voor wat je echt nodig hebt:
inkeer, een pauze, te stoppen, stil staan:

'hé, waar ben ik mee bezig?'…

'Wat is er nu?'…

'Hoe voelt het, wat ik nu ervaar?'
Deze inkeer kan een kort moment zijn maar ook kun je langere tijd stoppen met je bezigheden, stil zijn en met aandacht aanwezig zijn bij wat er in je om gaat.

 

Mediteren en Mindfulness
Mediteren betekent 'oefenen'. Er zijn diverse vormen waarin je kunt oefenen, waarover meer onder Werkwijze/Cursussen/Meditatie en Lichaamsbewustzijn.
Als je mediteert is er ongeacht de meditatievorm en terwijl ervaringen zich voordoen, toch geen focus op het hebben of krijgen van bepaalde ervaringen

of een bepaalde toestand. Je oefent je er bijvoorbeeld in automatisch opkomende gedachten te laten passeren

en je aandacht te houden bij de ademstroom, of bij het lichaamsgewaarzijn.
In het dagelijks leven, bijvoorbeeld als je je bed opmaakt kun je ook oefenen in aandachtig zijn.

Mediteren wordt ook wel aandachttraining of mindfulness genoemd en kan jou het volgende brengen:

  • verruiming van je perspectief
  • stilte, openheid en vrede in alle omstandigheden
  • identificatie met je overtuigingen herkennen en vrij zijn deze los te laten
  • ontwikkeling van je intuïtie
  • helderheid en daadkracht in wat je waarneemt, in wat je echt wilt, in vaardigheden en prestaties
  • betere concentratie
  • gemakkelijker kunnen ontspannen en genieten
  • door-zien hoe het denken werkt en hoe dit lichaam en emoties beïnvloedt
  • dankbaarheid
  • Lees meer onder Werkwijze/Cursussen