Meditatie en Bewustzijn

Wat?
Deelnemers aan deze groep delen de intentie om te leren en te onderzoeken wat wáár is, voorbij aannames en overtuigingen.
Hoewel mediteren niet heiliger is dan de afwas doen kun je meditatiebijeenkomsten zien als een ‘sacred circle’.
In een serie van 8 avond-bijeenkomsten leer je mediteren en op een speelse manier kijken naar de uitdagingen die hierbij horen.
Je zult een beter inzicht krijgen in je eigen denken, functioneren en zijn.

Je wordt gestimuleerd en geïnspireerd om te ontdekken wat wáár is voor jou.


Waartoe?
Deelname draagt bij aan bewustwording en spirituele ontwikkeling, namelijk:

+ je leert om beter te luisteren en gehoor te geven, zowel m.b.t. jezelf, je lichaam, als de omgeving

+ je lichaamsbewustzijn en je aanvoelen zal zich versterken en verlevendigen

+ door beter inzicht in jezelf en je manieren van zijn kun je gemakkelijker kiezen òf en hoe je zult reageren op uitdagingen in het dagelijks leven

+ acceptatie van wat er is wordt steeds vanzelf-sprekender waardoor je kunt ontkrampen in anders te moeten zijn dan je bent

+ de helderheid met betrekking tot wat je echt wilt en waar je in investeert, zal toenemen. Hierdoor kunt je gelukkigere keuzes maken.

Hoe?

Op elke bijeenkomst staat een bepaald thema centraal, middels stille en geleide meditaties, verschillende bewustwordings-oefeningen, bewegen, stilte, onderzoek en uitwisseling.
We gaan de werking ervaren van beelden en voorstellingen en leren deze constructief te gebruiken.

Er zal steeds ook veel aandacht zijn voor het lichaam, de adem, bewegen en de invloed van geluid, muziek en klank.

Er is ook ruimte voor jouw vragen. Het verhelderen hiervan, het delen van je ontdekkingen en verwoorden van je eigen realisaties geeft kracht en basale eigen waarde.

Dit alles in een sfeer van oprechtheid, lichtheid en plezier.

Tussen de bijeenkomsten thuis bezig zijn met het thema en huiswerk zorgt ervoor dat de heilzame werking van meditatie in je dagelijks leven merkbaar is.

Sinds 2007 geef ik deze training minimaal 2 x per jaar. Ze is vanaf het begin steeds in ontwikkeling en geen serie is hetzelfde!

Cursisten zeggen zelf dat meermalen deelnemen veel verdieping en nieuwe ontdekkingen geeft.

Verdiepingsbijeenkomsten

Voor ieder die eerder aan de cursus deelnam is er de mogelijkheid om voor minimaal 3 verdiepingsavonden per seizoen in te schrijven.
Zie agenda voor data.

Informatie

Een overzicht van de data en kosten vind je op de pagina Informatie