Cursus Meditatie en Bewustzijn

Wat?
In 8 avond-bijeenkomsten leer je mediteren. Het contact met jezelf verdiept zich en je opent je voor een diepere wijsheid in jezelf. De uitdagingen hierbij worden op een speelse manier aangereikt. Deelnemers aan deze groep willen rust of vrede in zichzelf ervaren en hebben de intentie om te onderzoeken wat wáár is, voorbij aannames en overtuigingen.
Hoewel mediteren niet heiliger is dan de afwas doen kun je de meditatiebijeenkomsten zien als een ‘sacred circle’.


Waartoe?
Deelname draagt bij aan bewustwording en spirituele ontwikkeling, namelijk:
+ zelfkennis: een beter inzicht in je eigen denken en functioneren, en in wie je bent voorbij of vooraf gaand hieraan

+ beter luisteren en gehoor geven, zowel m.b.t. jezelf, je lichaam, als de ander en de omgeving

+ versterken en verlevendigen van je lichaamsbewustzijn en je intuïtie

+ vrijheid òf en hoe je zult reageren op uitdagingen in het dagelijks leven

+ vanzelf-sprekendere acceptatie van wat er is waardoor je kunt ontkrampen in anders te moeten zijn dan je bent

+ meer helderheid met betrekking tot wat je echt wilt en waar je in investeert. Hierdoor kunt je gelukkigere keuzes maken.


Hoe?

Op elke bijeenkomst staat een bepaald thema centraal, middels stille en geleide meditaties, verschillende bewustwordings-oefeningen, bewegen, stilte, onderzoeksoefeningen en uitwisseling. Er zal steeds aandacht zijn voor het lichaam, de adem, bewegen en de invloed van geluid, muziek en klank.

Er is ook ruimte om jouw vragen te verhelderen en om je ontdekkingen te delen. Het verwoorden van je eigen realisaties geeft kracht en sterkt je in je basale eigen waarde.

Dit alles in een sfeer van oprechtheid, lichtheid en respect.

Tussen de bijeenkomsten bezig zijn met het ' huiswerk' zorgt ervoor dat je dagelijks verrast kunt zijn!

Sinds 2007 geef ik deze training minimaal 2 x per jaar. Ze is vanaf het begin steeds in ontwikkeling en geen serie is hetzelfde.

Cursisten zeggen zelf dat meermalen deelnemen veel verdieping en nieuwe ontdekkingen geeft.

Verdiepingsbijeenkomsten

Voor ieder die eerder aan de cursus deelnam is er de mogelijkheid om voor minimaal 3 verdiepingsavonden per seizoen in te schrijven.
Zie agenda voor data.


Informatie
Een overzicht van de data en kosten vind je op de pagina Informatie