Over mij

Op mijn 18e trof mij de titel van een boekje: ‘De wereld, dat ben jij’, met toespraken van J. Krishnamurti.

De directe schok van herkenning van een onomstotelijke waarheid raakte mijn vraag: wie ben ik en waarom ben ik hier?

Het zoeken, ingegeven door eigen levensvragen, leidde me door een rijk scala aan onderricht en opleidingen

in westerse en oosterse geneeswijzen, meditatievormen, (emotioneel) lichaamswerk, enneagramstudie, reizen, oefenen,

me onthouden en onderdompelen. Samengevat: hard werken, gefascineerd zijn en mijn neus achterna.

Diverse leermeesters zijn van onschatbare waarde geweest.

Thuis zijnis vrij zijn, ook van 'het te weten'.
Mijn toewijding is gericht op een Ware Vriend te zijn, met een open hart en een stille geest. Ook bekwaam ik me verder in 'Skilful means' die in de Leelaschool, opgericht door Eli Jaxon Bear, worden onderricht.

In 1995 ben ik begonnen met mijn Praktijk voor Iokai Shiatsutherapie.
Het werk breidde zich uit met diverse lichaamsgerichte- en coachingsbenaderingen, als gevolg van voortdurende scholing en uitdaging van mijzelf.
Sinds 2007 geef ik doorlopend cursussen/groepstrainingen waarin spirituele ontwikkeling door middel van meditatie, lichaams- en energetisch bewustzijn centraal staat.
Via de  beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten leg ik verantwoording af voor kwaliteitsbehoud en –ontwikkeling.

Ik ben opgeleid en gecertificeerd in:
Advanced Clinical Hypnotherapy, Leelaschool Eli Jaxon Bear
School voor Imaginatie: Coachingsopleiding Imaginatie bij Kanker en Chronische ziekten en alle andere modules
HBO Psychosociale Basiskennis
HBO Medische Basiskennis
Iokai Shiatsutherapie® (4 jarige beroepsopleiding Amsterdamse School voor Iokai Shiatsu)
De Trager Approach®
TRE® facilitator (Tension and Trauma Release Exercises)
ALL Game Guidance (opleiding Vitae Bergman)
TCM (opleiding Qing Bai) en Zhi Neng Qigong
Cesar (Bewegingsleer en Oefentherapie)
Geschiedenis Universiteit van Utrecht (niet afgestudeerd)

In herkenning, met passie en verwondering, ben ik schakel in een netwerk van heling en bewustwording: het grote transformatiespel dat 'Leven' heet.

Marie-Christine de Kroon
T: 070 368 86 38
M: 06 407 06 417