Over mij

Op mijn 18e trof mij de titel van een boekje: ‘De wereld, dat ben jij’, met toespraken van J. Krishnamurti.

De directe schok van herkenning van een onomstotelijke waarheid raakte mijn vraag: wie ben ik en waarom ben ik hier?

Het zoeken,  mede ingegeven door eigen levensvragen, leidde me door een rijk scala aan onderricht en opleidingen

in westerse en oosterse geneeswijzen, meditatievormen, (emotioneel) lichaamswerk, enneagramstudie, reizen, oefenen,

me onthouden en onderdompelen. Samengevat: hard werken, gefascineerd zijn en mijn neus achterna.

Te zijn met leermeesters is van onschatbare waarde: Alexander Smit heeft me losgeweekt van mijn (zelf-)beelden.

Bij Jivanjili doorzag ik de droom en kwam op eigen benen te staan in het realiseren van wat wáár is.

In de ontmoeting met Gangaji is er geen guru, geen student.
Eli Jaxon Bears gift van Vrijheid en 'Skilful means' laat hulpgever en hulpvrager ontwaken.
Te zien dat zeer veel perspectieven mogelijk zijn in de Ene Waarheid, maakt mij vrij van 'het te weten'.

In 1995 ben ik begonnen met mijn Praktijk voor Iokai Shiatsutherapie. Van lieverlee breidde het werk zich uit met diverse lichaamsgerichte- en coachingsbenaderingen. In mijn werkwijze met individuele cliënten heb ik zowel oog voor de Essentie van Zijn en het loslaten van het ego, als voor mogelijke Bestaansleegte en de behoefte een Zelfgevoel te ontwikkelen.

Sinds 2007 geef ik doorlopend cursussen/groepstrainingen waarin spirituele ontwikkeling door middel van meditatie, lichaams- en energetisch bewustzijn centraal staat.
Sinds 2014 werk ik samen met Monique de Heij, Bewust in Beeld.

Jaarlijks ga ik, met veel genoegen en geïnspireerd, zelf op retraite, training of bijscholing.

Via de  beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten leg ik verantwoording af voor kwaliteitsbehoud en –ontwikkeling.

In herkenning, met passie en verwondering, ben ik schakel in een netwerk van heling en bewustwording: het grote transformatiespel dat 'Leven' heet.

Opleidingen en werkervaring (o.m.):
Leelaschool, Eli Jaxon Bear
HBO Medische en Psychosociale basiskennis
School voor Imaginatie: Coachingsopleiding Imaginatie bij Kanker en Chronische ziekten en alle andere modules
TRE® facilitator (Tension and Trauma Release Exercises)
ALL Game Guidance, opleiding Vitae Bergman
Opleiding Trager Approach®
TCM (opleiding Qing Bai) en Zhi Neng Qigong
Iokai Shiatsutherapie® (4 jarige beroepsopleiding Amsterdamse School voor Iokai Shiatsu)
Avatar Master Course®
Huidtherapie en Manuele Lymfedrainage HBO Hogeschool Eindhoven
Opleidingen Cesar (Bewegingsleer en Oefentherapie)
Geschiedenis Universiteit van Utrecht

Marie-Christine de Kroon
T: 070 368 86 38
M: 06 407 06 417