Over mij

Op mijn 18e trof mij de titel van een boekje: ‘De wereld, dat ben jij’, met toespraken van J. Krishnamurti.

De directe schok van herkenning van een onomstotelijke waarheid raakte mijn vraag: wie ben ik en waarom ben ik hier?

Het zoeken, ingegeven door eigen levensvragen, leidde me door een rijk scala aan onderricht en opleidingen

in westerse en oosterse geneeswijzen, meditatievormen, (emotioneel) lichaamswerk, enneagramstudie, reizen, oefenen,

me onthouden en onderdompelen. Samengevat: hard werken, gefascineerd zijn en mijn neus achterna.

Te zijn met leermeesters is van onschatbare waarde geweest:
Alexander Smit heeft me losgeweekt van mijn (zelf-)beelden.

Bij Jivanjili doorzag ik de droom en kwam op eigen benen te staan in het realiseren van wat wáár is.

Het zoeken is gestopt in de ontmoeting met Eli en Gangaji: geen guru, geen student, Thuis zijn en vrij van 'het te weten'.
Als een Ware Vriend, met een open hart en een stille geest, bekwaam ik me verder in 'Skilful means' die in de Leelaschool, opgericht door Eli Jaxon Bear, worden onderricht.

In 1995 ben ik begonnen met mijn Praktijk voor Iokai Shiatsutherapie.
Het werk breidde zich uit met diverse lichaamsgerichte- en coachingsbenaderingen, als gevolg van voortdurende scholing en uitdaging van mijzelf.
Sinds 2007 geef ik doorlopend cursussen/groepstrainingen waarin spirituele ontwikkeling door middel van meditatie, lichaams- en energetisch bewustzijn centraal staat.
Sinds 2014 werk ik samen met Monique de Heij, Bewust in Beeld.
Via de  beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten leg ik verantwoording af voor kwaliteitsbehoud en –ontwikkeling.

Ik ben opgeleid en gecertificeerd in:
Advanced Clinical Hypnotherapy, Leelaschool Eli Jaxon Bear
HBO Medische en Psychosociale Basiskennis
School voor Imaginatie: Coachingsopleiding Imaginatie bij Kanker en Chronische ziekten en alle andere modules
TRE® facilitator (Tension and Trauma Release Exercises)
ALL Game Guidance, opleiding Vitae Bergman
De Trager Approach®
TCM (opleiding Qing Bai) en Zhi Neng Qigong
Iokai Shiatsutherapie® (4 jarige beroepsopleiding Amsterdamse School voor Iokai Shiatsu)
Avatar Master Course®
Cesar (Bewegingsleer en Oefentherapie)
Geschiedenis Universiteit van Utrecht (niet afgestudeerd)

In herkenning, met passie en verwondering, ben ik schakel in een netwerk van heling en bewustwording: het grote transformatiespel dat 'Leven' heet.

Marie-Christine de Kroon
T: 070 368 86 38
M: 06 407 06 417