Pijnklachten, angst

Pijn is een signaal van het lichaam en geeft aan dat er sprake is van een beschadiging.

Als pijn chronisch is (langer duurt dan 6 maanden) heeft het deze signaalfunctie niet meer.

Pijn is zowel een lichamelijke als emotionele ervaring en zit zeker niet ‘tussen de oren’.

Als je pijn hebt lijkt alles in je leven hierdoor beïnvloed te worden.

En andersom zijn omstandigheden van invloed op je beleving van pijn.

Als pijn langer duurt kan er een overgevoeligheid van het zenuwstelsel voor pijn ontstaan, met als gevolg nog meer pijn, zonder dat er meer schade is.

Ook kan er door een negatieve ervaring in het verleden sprake zijn van een overgevoeligheid voor pijn: er is dan geen afstemming meer op de (schade)prikkel van buiten.

Mogelijk gevolg hiervan is nog meer pijn of pijn over een groter gebied, maar ook een algeheel gevoel van kwetsbaarheid, slecht slapen, moeheid, verminderde concentratie etc.

 

Angst en stress
Veel hersengebieden zijn actief bij pijn. Dit is ook zo bij de emotie angst.

Zowel pijn als angst zijn in principe bedoeld om je te beschermen.

Angst is een vernauwing/verkramping, is stressvol en heeft te maken heeft met het willen vermijden van (meer) pijn.

Mogelijk zijn zelfbescherming of afweer tegen pijn voor jou je manier van zijn geworden.

Er kan ook sprake zijn van posttraumatische stress omdat je bijv. een ongeluk hebt gehad.

Het is dan nodig de vicieuze cirkel te doorbreken en de stress kwijt te raken om de pijn te doen verminderen of verdwijnen.


Acute stress maakt je minder gevoelig voor pijn. 

Steeds een beetje stress hebben maakt je gevoeliger voor pijn, evenals je te veel zorgen maken en piekeren.

 

Begeleiding en behandeling

In de begeleiding bekijken we hoe jij met de pijn en angst omgaat.

We nemen jouw situatie onder de loupe wat betreft bovenstaande aspecten, zodat je kunt gaan herkennen hoe het bij jou werkt.

Met Iokai Shiatsu en Trager behandelingen en gerichte oefening doorbreken we de vicieuze cirkel van overgevoeligheid van het zenuwstelsel.

Je pijnklachten en angst zullen afnemen en je leert er beter mee om te gaan.

Er zal meer vertrouwen in en liefde voor je lichaam zijn en je bewaakt je grenzen beter.

Jezelf openen om meer te genieten zal je dagelijks functioneren gemakkelijker, lichter en vrijer doen zijn.

Ook zal aan bod komen hoe je op een heilzame manier kunt communiceren met de ander als er pijn bij jou is.