Pijnklachten, angst

Pijn is een signaal van het lichaam en geeft aan dat er sprake is van een beschadiging.

Als pijn chronisch is (langer duurt dan 6 maanden) heeft het deze signaalfunctie niet meer.

Pijn is zowel een lichamelijke als emotionele ervaring en zit zeker niet ‘tussen de oren’.

Als je pijn hebt lijkt alles in je leven hierdoor beïnvloed te worden.

En andersom zijn omstandigheden van invloed op je beleving van pijn.

Als pijn langer duurt kan er een overgevoeligheid van het zenuwstelsel voor pijn ontstaan, met als gevolg nog meer pijn, zonder dat er meer schade is.

Ook kan er door een negatieve ervaring in het verleden sprake zijn van een overgevoeligheid voor pijn: er is dan geen afstemming meer op de (schade)prikkel van buiten.

Mogelijk gevolg hiervan is nog meer pijn of pijn over een groter gebied, maar ook een algeheel gevoel van kwetsbaarheid, slecht slapen, moeheid, verminderde concentratie etc.

 

Angst en stress
Net als bij pijn zijn er ook bij de emotie angst veel hersengebieden actief, in principe bedoeld om je te beschermen. 
Angst is een vernauwing/verkramping, is stressvol en heeft te maken heeft met het willen vermijden van (emotionele) pijn. Dit kan zich als posttraumatische stress in je zijn voordoen.
Acute stress maakt je minder gevoelig voor pijn.  
Voortdurend een beetje stress hebben, evenals je te veel zorgen maken en piekeren, maakt je gevoeliger voor pijn.

Begeleiding en Behandeling
In de sessie bekijken we de oorzaak van de angst en pijn en hoe jij hiermee omgaat. 
Met Iokai Shiatsu en Trager behandelingen kan de vicieuze cirkel van overgevoeligheid van het zenuwstelsel doorbroken worden.
Door Hypnotherapie en Imaginatie worden traumatisch ervaringen verwerkt, kun je afscheid nemen en het nieuwe integreren, in overeenstemming met wat je echt wilt.