Relatieproblematiek

‘Het leven is een leerschool en relaties zijn de universiteit’, aldus Prem Baba, een leraar uit de Sacha traditie.

De liefdesrelatie ... ze haalt alles naar boven: vreugde, pijn, verveling, betrokkenheid, enzovoort ...

Het kan zijn dat je vastgelopen bent in je relatie.

Je voelt je niet begrepen, niet gezien, niet geliefd, weet niet wat er in de ander omgaat

of weet dat wel maar je kunt er niet mee overweg.

Het geringste voorval geeft al aanleiding tot ruzie.

Je verlangt fysiek niet meer naar de ander, voelt afstand.

Jullie behoeftes lijken tegenstrijdig te zijn en je kunt er niet over communiceren

Je mist het om samen plezier hebben, er is geen humor meer.

Het lijkt alsof jullie vervreemd zijn van elkaar.

Het is ook mogelijk dat het je maar niet lukt om een fijne partner te krijgen, of dat je relaties vluchtig zijn,

terwijl een stabiele relatie hebben toch een grote wens van je is.

 

Coachingssessies voor jou alleen, voor ieder apart, voor samen

Voor als je wilt gaan voor de relatie met je partner, deze een nieuwe kans wilt geven en

wilt uitvinden wat er nog meer mogelijk is.

Als je dusdanig lijdt aan het gemis van een partner, of bang bent voor intimiteit.

Het is van belang te weten welke signalen je uitzendt en hoe dit over komt,

welke verwachtingen je hebt van de ander en hoe je hierover (niet) communiceert.

Ook het lichamelijke zal aan bod komen, zowel voor jou apart als in het samenzijn.

Communicatie

Meestal hebben wij niet geleerd om goed te communiceren met elkaar, integendeel,

je omgang kan beperkt zijn door de neiging niet veel te uiten

of doordat je juist almaar je pijn bij de ander neerlegt.  

Er kan agressie en geweld zijn, ook zonder dat je dit kunt zien en
(h)erkennen.

Beschuldigen, onredelijkheid, je aangevallen voelen, ineen krimpen en dichtklappen: het zijn allemaal slechte gewoontes.


De basis van een goede relatie is zelfkennis, het durven ervaren van je kwetsbaarheid maar ook het ontwikkelen van

communicatieve vaardigheden.

We werken met bewustwordingsoefeningen en thuisopdrachten.

Als de liefde je lief is…