Spiritualiteit 

Mijn visie op spiritualiteit

De quote hierboven geeft voor mij de kern weer waar het bij spiritualiteit om gaat:
“Hoe prachtig er ook gesproken wordt over verlichting, waarheid is meestal heel eenvoudig…”
Bovengenoemde uitspraak van Grandma heeft nog een vervolg. Ze zegt dan: “Maak je bed op!”

 

Midden in het leven staan

Spiritueel zijn heeft alles te maken met midden in het leven staan: doen wat er te doen is en in helderheid aanvaarden wat er is.
‘Doen’ betekent hier ‘de juiste actie’. En dit kan ook ‘niets doen’ zijn.

‘Aanvaarden’ is de oprechte bereidheid om te zijn met wat er is en dit te ervaren. Het is in feite buigen voor wat wáár is.

Buigen is meegaan met wat er gaande is, zoals het graan zich niet verzet en meebuigt in de wind en weer terug rechtop veert...

Buigen is ook een religieus gebaar. Je brengt hierbij je kruin, je ‘hoger weten’, op één lijn met je hart, Liefde, je centrum.

Het gebaar van de handen samenvouwen voor je hart drukt het verenigen van dualiteit uit.

Namasté! Mijn hart en jouw hart zijn Eén.


Denken

Het denken denkt. Dat is zijn natuur. Onuitputtelijk amuseert het zich met verschijnselen en het misleidt ons graag.

Ons denken en onze beweringen blijven van lucht als ze niet geaard zijn in dagelijkse situaties, uitdagingen en omstandigheden.

Met onderscheidingvermogen kunnen we het denken op een gezonde manier gebruiken.


Je kunt niets vasthouden, al zou je het willen.

Alles wat verschijnt, hoe solide ook, heeft een begin en een einde. Dit op zich behoeft geen nader betoog.

Echter we ervaren het als moeilijk als zich iets voordoet waarvan we niet willen dat het zich voordoet,

of als er iets ontbreekt waarvan we wèl willen dat het er is: zie hier de definitie van een probleem... ;)

Problemen zijn vaak niet wat ze lijken te zijn.

Het oplossen ervan zorgt voor ontwikkeling en ook voor nieuwe situaties die om een antwoord vragen.

Voor vrije aandacht en energie voor wat je echt wilt, heb je geen ideeën nodig, evenmin

voor wat het leven van je vraagt en voor zin hebben.

Je bewust worden van afscheiding, van nietigheid maar ook van grootsheid, opent je voor de vraag: ‘Wie ben ik’?

Bewust zijn

Bij steeds meer mensen leeft het besef niet het lichaam, denken en voelen te zijn

maar de openheid zelf, Bewustzijn zelf, waarin deze zich voordoen.

Dit besef kan vaag sluimeren maar ook zo eenvoudig en nabij zijn dat het geen woorden behoeft.

Het verwondert, verlicht, ontspant en geeft dankbaarheid.