Spiritualiteit 


Mijn visie op spiritualiteit

De quote hierboven geeft voor mij de kern weer van waar het bij spiritualiteit om gaat:
“Hoe prachtig er ook gesproken wordt over verlichting, waarheid is meestal heel eenvoudig…”
Bovengenoemde uitspraak van Grandma heeft nog een vervolg. Ze zegt dan: “Maak je bed op!”

 

Moedig leven

Spiritueel zijn heeft alles te maken met doen wat er te doen is en in helderheid aanvaarden wat er is.
‘Doen’ betekent hier ‘de juiste actie’. En dit kan ook ‘niets doen’ zijn! ‘Aanvaarden’ is in feite buigen voor wat wáár is. 

Buigen is meegaan, zoals het graan in de wind. Het gaat weer terug rechtop als de wind is gaan liggen.
Buigen is ook een religieus gebaar. Je brengt hierbij je kruin, je ‘hoger weten’, op één lijn met je hart, Liefde, je centrum. 
Het gebaar van de handen samenvouwen voor je hart drukt het verenigen van dualiteit uit.
Namasté! Mijn hart en jouw hart zijn Eén.


Denken

Het denken denkt. Onuitputtelijk amuseert het zich met verschijnselen en het misleidt ons graag. 
We kunnen het denken op een gezonde manier gebruiken en ons onderscheidingsvermogen ontwikkelen.

Je kunt niets vasthouden, al zou je het willen. 
Alles wat verschijnt, hoe solide ook, heeft een begin en een einde.
Echter, we hebben 'een probleem' als zich iets voordoet waarvan we niet willen dat het zich voordoet, of als er iets ontbreekt waarvan we wèl willen dat het er is.
Problemen zijn vaak niet wat ze lijken te zijn, en vragen aandacht. Het oplossen ervan geeft ontwikkeling.


Bewust zijn
Je bewust worden van afscheiding, van nietigheid maar ook van grootsheid, opent je voor de vraag: ‘Wie ben ik’?
Wellicht besef je niet het lichaam, denken en voelen te zijn. Je bent de Openheid, Bewustzijn, Stilte, waarin deze zich voordoen. 
Dit weten kan vaag sluimeren maar ook zo eenvoudig en nabij zijn dat het geen woorden behoeft. 
Het verwondert, verlicht, ontspant en geeft dankbaarheid.